Kampoppsett MIX-turnering volleyball

 

FAMILIEKLASSE

Kampene starter kl. 10.00. Viktig at alle lagene er klare til oppstart til riktig tid.

Familieklassen er delt inn i to puljer. Alle lagene i puljen møter hverandre i gruppespillet. NB! Noen må dømme på to baner samtidig.

Nummer 3, 4 og 5 i hver pulje møter tilsvarende lag fra den andre puljen om henholdsvis 5. og 7. og 9. plass. 

Vinnerne av de to puljene møter hverandre til slutt i finale, nummer to i puljene møtes i bronsefinale.

Gruppespillskamper: 1 sett til 25 p. Makstid per sett er 16 minutter. Alle kamper starter samtidig. Hvis settet blir ferdig før tiden, stopper kampen til vanlig tid. Hvis tiden går ut, stoppes spillet umiddelbart, og resultatet på tavla blir gjeldende.  Plasseringskamper/finaler: 1 sett til 25, uansett tid.    

Vanlige volleyballregler. Hvis de yngre trenger det, så får de gå frem til 3-meterslinjen for å serve underarmsserve.

 

Familieklasse. Bane A, B og C

Pulje 1

Kontaktperson

Pulje 2

Kontaktperson

A1. Holand

Edith B Valfridsson

B1. G-gjengen

Turid Solum Gjertsås

A2. Bukkene Bruce

Grethe Bruce

B2. Team fast

Amund Sundvik

A3. Team Eidesmon

Jon Arve Aune

B3. Elvstets

Morten Elvseth

A4. Linnea med slep

Anita L Lundgren

B4. Lisas lag

Bjørn Olav Homo

A5. Team slow

Ørjan Sundvik

B5. Kal & Co

Karl Audun Fagerli

 

Tids-

punkt

Bane A

Bane B

Bane C

 

Lag 1

Lag 2

Dommer

Resultat

Lag 1

Lag 2

Dommer

Resultat

Lag 1

Lag 2

Dommer

Resultat

Kl. 10.00

Holand

 

Bukkene Bruce

Team slow

 

Team Eidesmon

Linnea med slep

Team slow

 

Elvstets

Lisas lag

G-gjengen

 

Kl. 10.20

Holand

 

Team slow

Linnea med slep

 

Bukkene Bruce

Team Eidesmon

Linnea med slep

 

G-gjengen

Team fast

Elvstets

 

Kl. 10.40

Linnea med slep

Team slow

Team Eidesmon

 

G-gjengen

Kal & Co

Lisas lag

 

Team fast

Elvstets

Lisas lag

 

Kl. 11.00

Holand

 

Team Eidesmon

Bukkene Bruce

 

Lisas lag

Kal & Co

Team fast

 

G-gjengen

Elvstets

Team fast

 

Kl. 11.20

Bukkene Bruce

Linnea med slep

Holand

 

Team Eidesmon

Team slow

Holand

 

Team fast

Lisas lag

Kal & Co

 

Kl. 11.40

Holand

 

Linnea med slep

Team slow

 

Elvstets

Kal & Co

Team fast

 

G-gjengen

Lisas lag

Team fast

 

Kl. 12.00

Bukkene Bruce

Team slow

Team Eidesmon

 

Team fast

Kal & Co

G-gjengen

 

 

 

 

 

Kl. 12.20

Kamp 5. pl

Nr 3a-Nr 3b

 

Nr 1 pulje A

 

Kamp 7. pl

Nr 4a-Nr4b

 

Nr 1 pulje B

 

Kamp 9. pl

Nr 5a-Nr5b

 

Nr 2 pulje A

 

Kl. 12.40

Finale

Nr 1a-Nr1b

 

Taper

kamp 5. pl

 

Bronsefinale

Nr 2a-Nr2b

 

 Taper

kamp 7. pl

 

 

 

 

 

 

AKTIV KLASSE

Aktiv klasse starter kl. 13.10. All oppvarmning til første kamp skjer slik at vi kan starte til oppsatt tid. Bane C er ledig siste kamp i familieklassen.

Aktiv klasse er delt inn i to puljer. Alle lagene i puljen møter hverandre i gruppespillet. NB! Enkelte kamper må to lag dele på å dømme på en av banene.  

Nr 1 og 2 i puljene går til semifinale.   

Gruppespillskamper: 2 sett til 25 p. Ved 1-1 i sett får lagene 1 poeng hver. Sluttspillskamper: Best av 3 sett. Sett til 25 p. Et ev.3. sett til 15. 

Tidene er ca-tider. Ny kamp starter så raskt som mulig etter endt kamp.

 

 

Aktiv klasse. Bane A, B og C

Pulje 1

Kontaktperson

Pulje 2

Kontaktperson

A1. Bankers

Kay Nordbakk

B1. Styggflink

Espen Kvitle

A2. Svigermors drøm

Silje Holand

B2. Opplæggarlage

Sivert Gjertsås

A3. Toppen

Ragnhild Aagård

B3. Holand

Nicklas Valfridsson

A4. Limandvika med slep

Terje Lillemark

B4. Gratis brus i kiosken

Lisbeth Mari Larsen

 

Tids-

punkt

Bane A

Bane B

Bane C

 

Lag 1

Lag 2

Dommer

Resultat

Lag 1

Lag 2

Dommer

Resultat

Lag 1

Lag 2

Dommer

Resultat

Kl. 13.10

Bankers

Svigermors drøm

Holand

 

Toppen

Limandvika med slep

Holand / Gratis brus i kiosken

 

Styggflink

Opplæggar-lage

Gratis brus i kiosken

 

Kl. 13.50

Bankers

Toppen

Styggflink

 

Svigermors drøm

Limandvika med slep

Styggflink / Opplæggar-lage

 

Holand

Gratis brus i kiosken

Opplæggar-lage

 

Kl. 14.30

Bankers

Limandvika med slep

Svigermors drøm

 

Styggflink

Holand

Svigermors drøm / Toppen

 

Opplæggar-lage

Gratis brus i kiosken

Toppen

 

Kl. 15.10

Svigermors drøm

Toppen

Bankers

 

Styggflink

Gratis brus i kiosken

Bankers/

Limandvika

 

Opplæggar-lage

Holand

Limandvika med slep

 

Kl. 16.10

Semifinale 1

Pl 1a

 

Pl 2b

 

Nr 4a

 

Semifinale 2

Pl 1b

 

Pl2a

 

Nr 4b

 

 

 

 

 

Kl. 17.00

Finale

Vinner SF 1-

Vinner SF 2

 

Taper semifinale 1