Oppmannsrollen

Alle kretsserielag i Lierne fotball skal ha oppnevnt en oppmann. Det er utformet en egen instruks som definerer oppgaver og ansvar til oppmann.

2021- Instruks for oppmannsrollen