Gutter 16

Vårsesong er fortsatt utsatt pga Coronavirus

Høstsesong – vi har ikke noe g16 pga få spillere. G15 spiller som overårig på g14 høsten 2020