Styret

Styret i Lierne IL – fotball

Christina Madelene Odelberg, leder

Rita Totsås, leder JR- komite.

Asgeir Bergli, nestleder

Frank Eivind Elstad, sekretær

Rita Tangen, kasserer

JR- komite:

Rita Totsås, leder

Anne Berit Hammer, medlem

Eirin Totland, medlem

Ivan Aursand, medlem