Styret 2023

Styret i Lierne IL – fotball

Ann Katrin Bergli Gulliksen, leder

Hege T. Aamo, leder JR- komite.

Linda Eriksson, nestleder

Ingrid Bentzen, sekretær

Kathrine Gåsbakk, kasserer

JR- komite:

Hege T. Aamo, leder

May Kristin Grande, medlem

Mona Birgitte Lyngstad Totland, medlem

Camilla Bakken, medlem