Organisasjonsinfo

Styret i Lierne Ski består i 2022 av:

  • Kristel Stuenes – leder

  • Karen Anna Kvemo – nestleder

  • Thor Birger Østnor – kasserer

  • Elin E. Gjertsås – sekretær