Medlemskap Lierne IL

Alle som deltar på fotballaktiviteter i regi av Lierne IL fotball plikter å betale medlemsavgift. Dette gjelder både spillere, ledere og andre med tillitsverv, uavhengig om du fra før er medlem i en samarbeidsklubb til Lierne IL (Sørli IL, Tunnsjø IL, Røyrvik IL, Frostviken FF osv).

Innmelding bør primært skje via Min Idrett på web-siden: https:/mi.nif.no/

Alternativt kan du betale inn direkte til konto nr. 4448.12.23072, og kontingenten er på Kr. 100,- pr. person. Husk å oppgi navn og fødselsdato på medlemmet det betales for.

Ibannummer: NO5644481223072

Swift/BIC: GRONNO21XXX

Eksempel på aktiviteter som krever medlemskap:

  • Seriespill og -treninger
  • Storsjøcup og andre cuper
  • Grenselirkamper og grenselirtreninger (gjelder om du spiller for lag fra Nordli eller Sørli)
  • Andre kurs, tiltak og samlinger i regi av Lierne IL

Idrettstinget har gjort vedtak om at minste lovlige medlemskontingent i idrettslag er 100 kroner pr. person uansett alder.