Klubbhåndboka

Lierne IL – fotball har utarbeidet en klubbhåndbok som gir retningslinjer for organisering og drift av fotballen i klubben. Klubbens visjon er «Fotball for alle, flest mulig og lengst mulig».

Se hele:Klubbhåndbok for Lierne IL – fotball