Klubbhåndboka

Lierne IL – fotball har utarbeidet en klubbhåndbok som gir retningslinjer for organisering og drift av fotballen i klubben. Klubbens visjon er «Fotball for alle, flest mulig og lengst mulig».

Den gjeldende klubbhåndboken er vedtatt 02.11.2020

Se hele:Klubbhåndbok vedtatt av styret 2. november 2020.docx