Julecup i fotball 4.juledag. Kampoppsett m.m.

logo_fotball 

Gruppe A

Gruppe B

Beliebers (Morgan Aagård)

Jørja å nånn idiota (John Jørgen Elstad

Hellre svensk än bra (Carl-Philip Strängby)

Isak å sura gubbar (Nicklas Valfridsson)

Nordli Retro (Sondre Bratlandsmo)

Røyrvik baill & bingo (Dan Carlos Nyvik)

Tjeiligan (Madde Odelberg

Liggeunderlaget (Mathias Pedersen)

 

 

 

Gruppe A

Gruppe B

1. Nordli Retro

1. Liggeunderlaget

2. Tjeiligan

2. Røyrvik baiil og bingo

3. Hellre Svensk enn bra

3. Isak å sure gubba

4. Beliebers

4. Jørja å nånn idiota

 

 

Kampoppsett, julecup 2013

Kamp

nr.

Tids-

punkt

 

Kamp

Res.

Dommer

 

Kl. 09.45

 

Oppmøte gruppe A

 

 

1.

Kl. 10.00

Gr. spill

A1

A2

 

 

2.

Kl. 10.20

Gr. spill

A3

A4

 

 

3.

Kl. 10.40

Gr. spill

A1

A3

 

 

4.

Kl. 11.00

Gr. spill

A2

A4

 

 

5.

Kl. 11.20

Gr. spill

A1

A4

 

 

6.

Kl. 11.40

Gr. spill

A2

A3

 

 

 

Kl. 12.00

 

Oppmøte gruppe B

 

 

 

7.

Kl. 12.10

Gr. spill

B1

B2

 

 

8.

Kl. 12.30

Gr. spill

B3

B4

 

 

9.

Kl. 12.50

Gr. spill

B1

B3

 

 

10.

Kl. 13.10

Gr. spill

B2

B4

 

 

11.

Kl. 13.30

Gr. spill

B1

B4

 

 

12.

Kl. 13.50

Gr. spill

B2

B3

 

 

13.

Kl. 14.30

Semi 1

Nr 1 gruppe A

Nr 2 gruppe B

 

 

14.

Kl. 14.50

Semi 2

Nr 1 gruppe B

Nr 2 gruppe A

 

 

15

Kl. 15.10

Bronse

Taper semifinale 1

Taper semifinale 2

 

 

16.

Kl. 15.30

Finale

Vinner semifinale 1

Vinner semifinale 2

 

 

 

 Kampoppsett, julecup 2013

Kamp nr.

Tidspunkt

 

Kampertider:

Gruppespillskamper pulje A: 15 min Gruppespillskamper pulje B: 15 min Semifinaler og bronsefinale: 15 min  Finale: 2×10 min

Res.

Dommer

1.

Kl. 10.00

Gr. spill

Nordli Retro

Tjeiligan

 

 

2.

Kl. 10.20

Gr. spill

Helllren svensk änn bra

Beliebers

 

 

3.

Kl. 10.40

Gr. spill

Nordli Retro

Hellre svensk änn bra

 

 

4.

Kl. 11.00

Gr. spill

Tjeiligan

Beliebers

 

 

5.

Kl. 11.20

Gr. spill

Nordli Retro

Beliebers

 

 

6.

Kl. 11.40

Gr. spill

Tjeiligan

Hellre svensk änn bra

 

 

7.

Kl. 12.10

Gr. spill

Liggeunderlaget

Røyrvik baill og bingo

 

 

8.

Kl. 12.30

Gr. spill

Isak å sure gubba

Jørja å nånn idiota

 

 

9.

Kl. 12.50

Gr. spill

Liggeunderlaget

Isak å sure gubba

 

 

10.

Kl. 13.10

Gr. spill

Røyrvik baill å bingo

Jørja å nånn idiota

 

 

11.

Kl. 13.30

Gr. spill

Liggeunderlaget

Jørja å nånn idiota

 

 

12.

Kl. 13.50

Gr. spill

Røyrvik baill å bingo

Isak å sure gubba

 

 

13.

Kl. 14.30

Semi 1

Nr 1 i gruppa A

Nr 2 i gruppe B

 

 

14.

Kl. 14.50

Semi 2

Nr 1 i gruppe B

Nr 2 i gruppe A

 

 

15.

Kl. 15.10

Bronse

Taper semi 1

Taper semi 2

 

 

16.

Kl. 15.30

Finale

Vinner semi 1

Vinner semi 2

 

 

 Arrangørhåndbok – Julecup i Li

For ”Julecup i Li” gjelder som utgangspunkt Norges Fotballforbund sine regler for spill på små baner,  med noen lokale presiseringer som står nevnt nedenfor. Det er lagleders ansvar at spillerne kjenner til reglene. Cupen er ikke-lisensiert. Det betyr at alle spillere deltar på egen risiko.

Regler.

1. Spillebanen:
Kampene spilles på full håndballbane.

2. Antall spillere:
På banen brukes 4 utespillere + keeper.  Ingen begrensning på antall spillere på hvert lag. Det anbefales 2-4 innbyttere som kan byttes inn når som helst.

3. Spillernes utstyr:
Bare joggesko/fotballsko uten knotter er tillatt. Skor med svarte såler som setter merke på dekket, er forbudt. Spillere uten leggbeskyttere vil bli tatt av banen.

4. Draktlikhet:
Ved draktlikhet skal det lag som er nevnt først i programmet, skifte drakter. Sekretariatet har vester for utlån.  Sørg for å skifte i god tid, slik at forsinkelser unngås.

5. Lag som ikke møter:
Lag som ikke møter til fastsatt tid, taper kampen med resultatet 10-0. Trekker et lag seg fra turneringen etter å ha spilt en eller flere kamper, føres alle kampene som tap med 10-0.

6. Kampens begynnelse:
En kamp kan ikke begynne med mindre laget har keeper og 3 utespillere. Kampen begynner med avspark. Lag som står oppført som hjemmelag begynner med ballen. De andre spillerne må være på egen banehalvdel og minst 5 meter unna ballen. Ved avspark etter scoring må motstanderen være minst 5 meter unna ballen.

7. Avspark:
Ved avspark skal ballen spilles langs midtstreken eller framover på banen. Spilles ballen tilbake på egen banehalvdel ved avspark, skal nytt avspark tas. Det kan skytes direkte i mål fra avspark.

8. Utspill fra keeper/målspark:
Målkast erstatter målspark. Ballen kan ikke kastes over midtstreken ved målkast uten at den berører gulv eller spiller først. Gjøres dette gjenopptas spillet med indirekte frispark til motstanderlaget. Frisparket tas fra midtbanen.  Når ballen er i spill etter målkast, kan målvakten ikke berøre ballen på ny før den har vært berørt av en annen spiller. Har målvakten ballen i fast grep etter en redning, og ballen fortsatt er i spill, kan målvakten spille ballen over midtstreken.

9. Innkast:
Innkast erstattes med innspark, som skal tas innen 4 sekunder fra at ballen ligger på plass, og motspiller må være minst 5 meter fra ballen. Innsparkets standbein, skal stå på eller bak sidelinjen. Det kan ikke gjøres mål direkte fra innspark. Ballen skal ligge stille.

10. Frispark/straffespark:
Ved frispark må alle motspillere være minst 5 meter fra ballen inntil den er i spill, og frisparket må tas innen 5 sek. Dersom 5 sekunder overskrides, går ballen til motspiller.

Straffespark tas fra 7-meter, rett foran mål. Alle spillere med unntak av den som skal ta sparket må være utenfor straffesparkfeltet, bak ballen og minst 5 meter fra straffesparkmerket.

NB! Sklitakling er ikke tillatt, med unntak av målvakten i eget straffeområde under forutsetning at vedkommende ikke spiller på en uforsiktig, hensynsløs måte eller med unødvendig stor kraft. Sklitaklinger skal automatisk gi minimum gult kort. Hensynsløs sklitakling gir direkte rødt kort. 

11. Hjørnespark:
Hjørnesparket må tas innen 5 sekunder.

12. Offside:
Offside dømmes ikke.

13. Ballen i taket:
Dersom et lag skyter ballen i taket er ballen ute av spill. Spillet gjenopptas ved at det andre laget får tildelt et indirekte frispark rett under treffpunktet. Er treffpunktet innenfor straffesparkfeltet skal frisparket tas på det nærmeste sted på straffefeltlinjen. 

14. Utvisning:
Spillere kan utvises fra kampen, enten gjennom direkte rødt kort, eller gjennom to advarsler (gule kort). Laget må da spille med en spiller mindre i to minutter før en annen spiller kan komme inn. En utvist spiller er utvist resten av kampen.

Organisering av kamper.

Spilletid:
Alle kamper spilles i 15 minutter uten sidebytte, med 5 minutters pause mellom hver kamp, så alle lag må være snare å komme seg på banen før egen kamp. Finalen spille med 2 x 10 min.

Premiering:
Premiering av bestelag.

Spillesystem:
Antall puljer, antall lag per pulje, samt hvor mange lag som går videre til sluttspill avhenger av antall puljer og antall lag totalt. Det er mål om at alle lag skal få spille minimum 3 kamper.

Maks 12 lag.

Rekkefølgen i hver pulje avgjøres på følgende måte:
1. Antall poeng
2. Målforskjell
3. Mest scorede mål
4. Innbyrdes oppgjør
5. Dersom alt dette likt, vil det bli loddtrekning om retten til å gå videre.

Sluttspillkamper:
Ved uavgjort i sluttspillkampene, blir det direkte straffekonkurranse. 3 straffer per lag. Ved likt antall mål, fortsetter straffesparkene med 1 og 1 straffespark frem til et lag har vunnet. I finalen blir det 1×5 minutter spilletid (golden goal), det første målet vinner. Ved fortsatt likhet avgjøres kampen med straffespark på lik linje som i øvrige sluttspillkamper. 

Protester:
Protester skal være skriftlige, og må leveres sekretariatet senest en time etter kampslutt. Sekretariatet skal ha beskjed senest 5 min etter kampslutt om protest vil bli levert. Protestgebyr er kr 100,- Protestgebyret tilbakebetales hvis
protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.

Juryen består av: Karl Audun Fagerli, Inger Karine Aagård, Edith Valfridsson

Arrangør forbeholder seg retten til å seede lag ved inndeling i puljer i forhold til lag med mange lisensierte spillere.

MERKNADER

4 sekunders regelen:
Hensikten med denne regelen er at spillet skal settes hurtig i gang etter stans i spillet. Det er opp til dommeren å avgjøre når tidsrammen på 4 sekunder er overskredet. Som en rettesnor gjelder: fra det tidspunkt spilleren/laget kan sette ballen i spill og til den blir satt i spill, skal det ikke gå mer enn 4 sekunder. 4 sekunder gjelder også for keeperen.

Sklitakling:

I reglene for Futsal presiseres at sklitakling mot annen spiller ikke er tillatt. Dette er med tanke på spillernes sikkerhet. Det er viktig at laglederne sprer dette til alle spillerne på laget sitt. Sklitakling som etter dommerens skjønn utføres uforsiktig, hensynsløst eller med unødvendig stor kraft, kan vurderes med direkte rødt kort – utvisning. Målvakten kan sklitakle innenfor eget straffeområde så lenge vedkommende ikke spiller på en uforsiktig, hensynsløs måte eller med unødvendig stor kraft.

Målkast:

Målkast dømmes:

• Når hele ballen, etter sist å ha blitt berørt av spiller på det angripende lag, passerer over mållinjen, enten på gulvet eller i luften. 

 IGANGSETTELSE:

• Ballen skal kastes fra valgfri plass innenfor straffeområdet av målvakten på det forsvarende lag.

• Motspillere må være utenfor straffeområdet til ballen er i spill.

•  Ballen er i spill når den er kastet ut av straffeområdet.

  • Keeper kan ikke kaste ballen over midtstreken uten at en annen spiller har rørt ballen på keeperens banehalvdel, eller at ballen har rørt gulvet på egen banehalvdel.