Fotballtreninger etter ferien

 

Fellestreninger kretsserielagene:

Gutter 14/13 år:       Søndager kl 19oo

Jenter 14 år:             Søndager kl 173o

Gutter 12 år:             Onsdager kl 19oo (hvis kamp onsdag, blir det trening mandag kl 19oo)

Jenter 12 år:             ENO

Grenselirlag Sørli:    Tirsdager (Mellomgruppa), Onsdager (Liss-gruppa).  Torsdager (Stor-gruppa) alle dager kl 18oo

Grenselirlag Nordli;    Onsdager  kl 18oo

Fotballtrim:

Voksne:      Tirsdager kl 20oo

Basistreninger:

?