Innsatspokal for 2023 går til Anita Lundgren

I forbindelse med 1.divisjonskampen mellom Lierne og OSI ble innsatspokalen for 2023 utdelt.

Lierne idrettslag har siden 2012 hatt årlig tradisjon for dele ut innsatspokal. Denne skal tildeles en person som over flere år har bidratt positivt i en eller flere av de aktivitetene som idrettslaget organiserer. Det gjelder særlig innenfor organisasjonsarbeid, lederansvar, treneransvar, dugnadsinnsats eller på annet vis engasjement for laget og for idretten i kommunen.

Lierne IL ønsker for 2023 å dele ut innsatspokalen til en person som over flere ti-år har bidratt stort for idrettslaget, og da spesielt for innen volleyballsporten. Vedkommende har vært trener, lagleder, spiller, og har bidratt stort ved arrangement både for store og små. Årets pristager har selv spilt i alle divisjoner, fra 3.divisjon til elite, og har bidratt innen styre og stell både lokalt og for Region Trøndelag.

Årets prisvinner gjør en stor innsats for oss i Lierne idrettslag!

Årets innsatspokal tildeles Anita Lillemark Lundgren!