INNKALLING TIL SPILLER OG FORESATTE MØTE FOR SESONG 2021

Alle spiller- og foresattemøter vil foregå på teams. Møtet har tidligere vært et stort fellesmøte i foajéen ved Liernehallen, men i år vil det foregå lagsvis med egne møter på teams.

Møtetider er sendt på mail til alle som har ved påmelding skrevet opp spiller og foresatte sin mail. Hvis du ikke har mottatt noen innkalling så ta kontakt undertegnede.  Både spillere og foresatte kan møte med hver sin innlogging eller så kan man som familie delta som en bruker. Er det noen som har behov for hjelp å koble seg opp – så ta kontakt med undertegnede.

Tider:

Torsdag 7. januar

Gutter 12 kl 17.45-18.45

Gutter 14 kl 19.00-20.00

Gutter 16 kl 20.15-21.15

 

Mandag 11. januar

Jenter 12 kl. 18.00-19.00

Jenter 15 kl. 19.15-20.15

 

Gjennomgår dette på møtene:

Litt om Lierne IL, fotball

Fairplay, trenervettregler, foreldrevettregler

Status kartlegging av spillere og trenere/støtteapparat 2020 (kvalitetssikre opplysninger).

Seriespill 2021 – påmelding. Frist forlenget til 25.01. pga Korona

Storsjøcupen 2021 – påmelding. Frist 01.02.

Oppstart treninger – ønske om tid. Skal sammenstilles med alle lag og når vi starter opp

Annet/spørsmål.

 

Vel møtt

Christina Madelene Odelberg
Leder fotball
Lierne IL
mob: 48292987