Nye tiltak gjeldende fotball 06.11.2020 og status Lierne Fotball

Norge er i starten på andre smittebølge. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak som vil berøre fotballen.

For Lierne fotball betyr det per dags dato at Klubb BDO og Kretslag er avlyst.

Lierne IL, fotball har en pause akkurat nå – og er i gang med kartlegging for neste sesong. Derav er vi ikke så berørt av den økende smitten. Det vil komme oppdateringer med retningslinjer når vi er i startfasen av neste sesong. Det er sendt ut påmelding til neste sesong til spillere. Det planlegges et spiller/foresatte møte i desember. Per dags dato vil dette bli lagvis og via teams. Vi vil ikke ha et stormøte der vi samler alle. Mer informasjon om dette kommer.

Du kan lese alt her:

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/innstramminger-i-fotballaktivitet-etter-nye-bestemmelser-fra-regjeringen/