Oppdatert oversikt – Dugnadsaktiviteter 2017 – Lierne IL

Det er stor aktivitet i Lierne IL, noe som betyr behov for inntektsbringende dugnadsoppdrag. I Lierne IL organiseres de største dugnadsoppdragene gjennom hovedlaget, som kanaliserer ut midlene til de ulike aktivitetene.

I 2017 har vi følgende større dugnadsoppdrag som er avklart per 1. juni:

  • Søppelplukking Sandvika—grensen (uke 22-24)              16 stk
  • Byggvask helsetunet (19.-20. juni)                                         Ca. 20 stk
  • Vaffelsalg Li-Martnan (29. juli)                                                 Ca 20. stk
  • Festvakt Li-martnan (29. juli)                                                    12 stk
  • Festvakt Pe-Torsa (24. august)                                                12 stk
  • Festvakt Lierne samfunnshus (16. september)                                25 stk
  • Dopapir-salg (fortløpende)                                                       (Eget oppsett)

Det kan bli ytterligere noen større oppdrag, men disse er ikke avtalt enda.

Samlet sett gir disse oppdragene en samlet inntekt på ca. kr. 150.000,-, hvilket betyr viktige bidrag til klubbkassen.

Styret i Lierne IL har i år valgt å prøve med en fordeling på dugnadsoppdragene, slik at vi får fordelt disse blant de fleste av våre medlemmer, hovedsakelig aktive familier/utøvere, men også øvrige medlemmer. I fjor ble oppdragene delt ut til enkeltlag/enkeltgrupper, men da ble det enkelte personer som ble plukket ut til i stort sett alle oppdrag. Med årets løsning håper vi å få fordelt arbeidet mer, slik at enkeltpersoner blir satt opp på 1, maksimalt 2, oppdrag.

Søppelplukkinga og byggevasken er ferdig utført.  Dopapirsalget er ikke satt opp enda, da vi ikke har avklart hvordan vi kan organisere dette på best mulig måte fremover.

Det blir oppnevnt en hovedansvarlig til hvert dugnadsoppdrag. Vi ber om at de som er plukket ut til dugnadsoppdrag i størst mulig grad prøver å finne en erstatter. Hvis dette IKKE er mulig så tar dere kontakt med Merete Gjertsås/Patrik Lundgren, så får vi finne erstattere.

Vi håper at alle som er satt opp på dugnad er villige til å bidra. Vi er klar over at det er mange som bidrar på forskjellige måter utover disse dugnadene, men vi er i tillegg til alle de bidragene nødt til å få inntekter. Lierne IL er en dugnadsorganisasjon hvor vi prøver å tilby de aktivitetene vi har med så lave egenandeler som mulig, og da er alle inntekter nødvendige.

Undergruppene tar på seg enkelte dugnadsoppdrag innenfor sine aktiviteter. Dette organiseres direkte gjennom dem.

Søppelplukking (gjennomført uke 22-24):

Hovedansvarlig: Patrik Lundgren

Even Kvemo

Rolf Ole Opsal

Morten Elvseth

Terje Homo

Kari Bruce

Lena Bratlandsmo

Malin Elvseth

John Olav Westgård

Trygve Bruvoll

Edith Bruvoll Valfridsson

Peter Åberg

Ove Sandvik

Jens Martin Ness

Jonny Brissach

Svein Gjertsås

Patrik Lundgren

 

Dugnadsliste vasking av Lierne helsetun

 

Oppmøte kl. 18.00. Avslutter ca. kl. 21.00

 

Hovedansvarlig: Aina Risvik (Merete G. og Turid S.G.)

 

Mandag 19. juni: Tirsdag 20. Juni:

Nora Lerfald

Dagfrid Lerfald

Vicky Hanssen

Unni Tangen

Ann Kvemo

Maria Rolandsson

Kristel Stuenes

Heidi Ringstad

Siv Persson

 

Ansvarlig kaffekoking: Merete Gjertsås

 

Kenneth Gåsbakk

Kine Gjertsås

Natalie Totland

Sivert Gjertsås

Silje Holand

Kristin Myhrvold

Synnøve Gjertsås

Morten Elvseth

Linda Eriksson

Gidey Arregay

 

Ansvarlig kaffekoking: Turid Gjertsås

 

 

 

 

 

Dugnadsliste vaffelsteking og kaffesalg Li-Martnan 29. juli 2017

 

Ansvarlig for I-zettle og vekselpenger: Lena Mari Skåle – Kjøper inn nødvendig papp og plast

Hovedansvarlig: Tina Malmo og Grete Bruce Ansvarlig for innkjøp og sjekker utstyr på skolekjøkken.

Lørdag 29. juli:

Oppmøte skolekjøkkenet kl. 09.00

Doris Sundvik Peder Sundvik Joar Kløvjan Per Kløvjan Håvard Fagerstrand Barbro Inderdal Rakel Gåsbakk Sigrid Bruce Solstad Bjarne Arvasli Daniel Formo

Overtar kl. 13.00

Kay Arne Nordbakk Hilde Kveli Selma Kveli Risberg Ola Gåsbakk Ingeborg Gåsbakk Arnt Olav Gåsbakk Jan Morten Estil Håkon Estil Birgitte Gjertsås Lars Isak Gjertsås

Det deles opp i to lag, ett som steker vaffel og koker kaffe på skolekjøkken og et lag som står for salget på seterstuggu. Resten av instrukser gis av hovedansvarlige.

 

 

 

 

Dugnadsliste FEST Li-Martnan 29. juli 2017 Oppmøte Sørli samfunnshus 19.30

Ole Johannes Granheim – Ansvarlig. Tar kontakt med festarrangør for instrukser.

Bjørn Lyngstad Lars Jøran Lundemo Odd Bjørnar Aagård Tord Åberg Aud Østnor Bjørn Ove Lerfald Leif Tore Estil Per Ove Blomdal Julie Kvemo Vidar Formo Marika Hellgren

Dugnadsliste FEST Pe-Torsa 26. august 2017 Oppmøte Kveli samfunnshus kl. 19.00

Leo Grubbmo Arve Vik Pål Rune Nyvik Ronny Lindgren Nina Øie Devik Leif Tore Reitan Trond Myhrvold Lars Jørgen Larsen Anders Gåsbakk Elin Gjertsås Bente Estil Madelene Odelberg

 

 

 

Dugnadsliste FEST Li-Låt 16. september 2017 En detaljert instruks på arbeidsoppgaver og fordeling samt vaktinstruks/skjenkeregler vil bli gått igjennom før arrangementet. Oppmøtetider avtales nærmere arrangementet.

Håvard Elstad – Ansvarlig. Har kontakt med arrangør (Li-Verten) for instrukser. Oppdraget innbefatter både vakt, servering/ rydding og garderobeansvar.

Ansvarlig for I-zettle og vekselpenger: Lena Mari Skåle

Karl Audun Turid Fagerli Frank Gjertsås Tone Totland Jon Pedersen Anne Lise Mjønes Stig Østling Andre Solberg Heidi Nordbakk Edel Storaunet Hallgeir Støbakk Nicklas Valfridsson Gunn Brønseth Kjell Bergli Line Kirknes Camilla Bakken Bjørn Egil Bakken Mebrathu Aregay Eirin Totland Karl Olav Skogen Bent Martinsen Roger Granli Siri Granli Jan Bjørnar Jan Ove Gjertsås Anita Totland Ruth Karin Nyvik Leif Arild Fjelde Per Ove Støbakk Wenche Gåsbakk Bente Bruvoll Ted Jønsson På forhånd en stor takk for hjelpen!!

/Patrik Lundgren, leder Lierne IL             /Merete Gjertsås, nestleder Lierne IL