Invitasjon til trenerkurs.

Lierne IL, fotball inviterer til NFF c-lisens – delkurs 1. Barnefotballkurset,

som primært er beregnet på de som er eller vil bli trener for barn i alderen 7-10 år, men som også er veldig nyttig for de som trener/skal trene lag t.o.m. 12/13 år.

Kurset planlegges gjennomført på Lierne kunstgress, i utgangspunktet med èn kveld i juni, to kvelder i august og èn kveld i september/oktober, forutsatt nok påmelding.

Kursleder:                  Trener II, Karl Audun Fagerli, Lierne IL fotball

Påmelding til:            Nils Vidar Bratlandsmo, tlf. 99168454, senest 01. juni 2017.

Kurset er gratis. Lierne IL fotball spanderer kaffe/saft.

 

Veiledende program:

MODUL 1:    Barnefotballens verdigrunnlag og konsekvenser for meg som trener, laget og klubben?
Leksjon 1:      Verdigrunnlaget
Leksjon 2:      Ferdighetsbegrepet, samt hvordan skal ideal økta se ut?
Leksjon 3 – 4: På kunstgresset

MODUL 2:    Klubben og treneren som tilrettelegger for god fotballaktivitet – sammen
Leksjon 1:      Klubben som sjef for god fotballaktivitet
Leksjon 2:      Treneren som tilrettelegger for god fotballaktivitet
Leksjon 3 – 4: På kunstgresset

MODUL 3:    Hvordan holde barna i flytsonen?
Leksjon 1:      Klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet?
Leksjon 2:      Hvordan differensiere på feltet og i kampen?
Leksjon 3- 4:  På kunstgresset

MODUL 4:    Treneren som veileder, samt nasjonale rammeplaner 6 – 8 år.
Leksjon 1:      Treneren som veileder.
Leksjon 2:      Nasjonale Rammeplaner 6 – 8 år
Leksjon 3 – 4: På kunstgresset

Evt. spørsmål kan rettes til kursleder Karl Audun Fagerli på tlf. 950 59116 eller til

Nils Vidar Bratlandsmo, leder Lierne IL fotball. Tlf. 991 68454.