ØNSKE OM Å BLI FOTBALLDOMMER?

BLI FOTBALLDOMMER

Trøndelag Fotballkrets har gleden av å invitere til rekrutteringsdommerkurs.

Kurset er for den som er over 15 år (født 2001 og tidligere), og ønsker å dømme nier og elleverfotball. Deltakerne får grunnleggende kunnskaper i spilleregler og retningslinjer, og blir kvalifisert til å dømme kamper i fotballkretsens regi. Kurset vil bestå av tre dager teori (18.00-21.00), samt en dag med praktisk dømming sammen med veiledere.

Kurshonorar er 750,- som faktureres klubb.

Kurs med teoridager 14,16 og 22 November

1.Namdal, Klubbhuset Namsos – Mads Følstad Skarsem

Dette vil kunne gjøre det enklere for Lierne å organisere kamper, hvis vi har noen dommer på plass her i Lierne.

Hvis det er et ønske: Ta kontakt med Madelene Odelberg på mob: 48292987

frist 31. oktober 2016