KURS FOR NYE OG GAMLE TRENERE

Lierne fotball planlegger å holde kurs for trenere i Lierne IL

Den 15. – 17. januar 2016 arrangerer vi Del 2 av 4 delkurs.
Oppstart fredag kveld og avslutning søndag. Ca 20 timer’s kurs fordelt på disse 3 dagene.

Del 2 heter “Barnefotball – veien videre”.
Det er ikke nødvendig å ha tatt del 1 før man deltar på del 2.

Lierne il fotball dekker kursavgiften.

Gi snarlig tilbakemelding på om du har mulighet til å delta.

Dette gjelder grenselirtrenere, kretslagstrenere – meld dere på til

Lena Mari Skåle
Tlf. 90 19 39 91, 74 33 73 52