Storsjöcup

Til de påmeldte på Storsjøcupen 2015
FORELØBIG INFORMASJON OM STORSJØCUPEN 2015 OG INNKALLING TIL SPILLER OG FORELDREMØTE DEN 27. APRIL KL 18.00 I FOAJEN VED LIERNEHALLEN

Det ligger an til 6 lag, men for at flest mulig skal få spille mest mulig, vil det bli drøftet med G 12 , G 13 og G 14 G 16-spillerne med noen forflyttninger slik at det blir 6 lag. (G 12, G 12, G 13, G 14, J 14 og G 16) og at det blir mest mulig spilletid enn mange reserver på færre lag. Håper det er et godt tilbud til alle som ønsker å delta. Det blir dessverre et jentelag J 14. J12 spiller sammen med G12.

Følgende er påmeldt, merket med A (A-kort til kr 1450) eller B (B-kort til kr 500.-)
Beløpet betales til Lierne IL fotball v/kasserer, 7882 Nordli over bankgirokonto 4448.10.16468 innen 29. april 2015 – det kommer ingen faktura på dette:
Melding på innbetaling: Skriv Navn på deltager, skriv a eller b kort og deretter betaler dere beløpet.