GRENSELIR TRENING

Treninger for Grenseliret i Nordli er planlagt:

Tirsdager fom. 7/4

Lissgruppa 18.00 – 19.00

Mellomgruppa 19.00 – 20.00

Storgruppa 20.00 – 21.00

Treninger for Grenseliret i Sørli er planlagt:

Tirsdager fom. 7/4

Mellomgruppa 18.00 – 19.00

Torsdager fom. 9/4

Lissgruppa 18.00 – 19.00

Storgruppa 19.00 – 20.00