Resultater fra Storsjøcupen 2014

Da er ets Storsjøcup over. Tre av våre seks lag gikk til A-sluttspill, og det er ny rekord.

ALLE lagene viste stor innsats og god sportsånd. Nedenfor følger alle resultatene fra vår 30 kamper i Østersund:

Tirsdag:

Tirsdag 1.juli   08oo    Sverre – Lierne                       G 16    Løvstad A                   1-3

Tirsdag 1.juli   10oo    Lierne – Ås                             J 12     Løvstad B                     0-7

Tirsdag 1.juli   12oo    Lierne – Sjetne                       J 14     Plan 4                            2-1

Tirsdag 1.juli   14oo    Frøsø – Lierne                         G 12    Løvstad B                     6-3

Tirsdag 1.juli   15oo    Brønnøysund – Lierne           G 13    Plan 3                           1-3

Tirsdag 1.juli   17oo    Lierne – Fosen                       G 14    Løvstad A                      6-0

Tirsdag1.juli    17oo    Sverre – Lierne                       J 12     Løvstad C                      11-0                           

Onsdag:

Onsdag 2.juli 09oo    Tangmoen – Lierne                J 14     Valla                            2-0

Onsdag 2.juli  10oo    Lierne – Heimdal                   G 12    Reaxer                         2-10

Onsdag 2.juli  11oo    Dahle – Lierne                       G 14    Plan 4                           0-6

Onsdag2.juli   12oo    Lierne – Ålen                         G 16    Plan 2                           4-1

Onsdag 2.juli  15oo    Lierne – Malvik                      G 13    Valla                            0-0

Onsdag 2.juli  19oo    Fosen – Lierne                       G 16    Løvstad A                   0-3

Onsdag 2.juli  19oo    Ålen – Lierne                         J 12     Løvstad D                  3-0   

Onsdag 2.juli  19oo    Sverre – Lierne                       G 12    Løvstad C                10-2                           

Torsdag:

Torsdag 3.juli  11oo    Lierne – Buvik                       G 14    Løvstad C                2-1       

Torsdag 3.juli 14oo    Lierne – Nardo                       J 12     Løvstad B                0-5

Torsdag 3.juli  16oo    Lierne – Brønnøysund         G 16    Jamtkraft B            0-2

Torsdag 3.juli  16oo    Sverre  -Lierne                       J 14     Løvstad C               2-0

Torsdag 3.juli  17oo    Støren – Lierne                      G 13    Løvstad C              1-2

Torsdag 3.juiI 17oo    Vindhemsp.- Lierne               G 14    Løvstad A              0-4

Torsdag 3.juli  18oo    Lierne – Lifezone                   G 12    Løvstad B             0-10                                                

Fredag:

A-sluttspill:

kl 08oo      G 13         Løvstad A                 Lierne  – Tangmoen                 0-1     

kl 132o      G14           Hofvallan A              Lierne    – Nessegutten            1-2

kl 1530      G 16          Reaxer                       IFK Østersund – Lierne          6-1

 

B-sluttspill:     

kl 08oo      G 12        Warners   B                  Frøsø hvit   –  Lierne             1-2

kl 104o      J 12          Warners   A                 Frøsø IF   – Lierne                  2-1       

kl 114o       J 14           Valla                            Lierne  –  Nessegutten           0-4       

kl 1140      G 12           Warners B                  Frøsø rosa –     Lierne            3-4

kl 1900       G 12         Warners A                   Lierne   –  Neset                     2-2 (3-5 etter straffesparkkonkurranse)