Halvårsmøte Lierne il

Halvårsmøte for Lierne idrettslag gjennomføres onsdag 11. juni kl 19:00 på Lisssalen, Kommunehuset.

I tillegg til ordinær konstituering av møtet skal årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett for Lierne Volleyball og Lierne Ski behandles.

Det skal foretas valg i begge disse gruppene.