Halvårsmøte Lierne il

Halvårsmøtet holdes onsdag 12. juni 2013 kl. 19.00 på Lissalen, kommunehuset.

Følgende saker skal behandles:  Årsmelding, regnskap, handlingsplaner og budsjett for volleyball, ski og skiskyting.