STYRET FOR LIERNE IL FOTBALL 2012

Styret for Lierne IL fotball består for sesongen 2012 av følgende:

Karl Audun Fagerli, leder, 

Edith Bruvoll Valfridsson, nestleder, 

Ørjan Sundvik, sekretær, 

Lilllian Bergli, leder juniorkomiteen, 

Frank Gjertsås, medlem, 

Terje Homo og Jampe Albertsson, varamedlemmer,