Spillermøter for G 16 og J 16

Ekstra spillermøter i anledning påmelding av lag fra J 16 og G 16 til Norway Cup og Storsjøcupen 2012, h.h.v.

J 16: Søndag 26.02.12 kl 185o, etter treningen.     +

G 16: Søndag 26.02.12 kl 202o, etter treningen.

Vi mangler fortsatt noen svarskjema, og det må avgjøres om det blir 7-er eller 11-er lag i forhold til endelig kartlegging.

For de øvirge klasser er påmeldingen grei, og vi legger ut samlet hvilke lag som blir påmeldt til de forskjellige cuper, etter spillermøtene for G 16/J16 søndag.