Handlingsplan Lierne IL fotball 2012

Handlingsplanen for Lierne IL fotball 2012 følger nedenfor.

 

Lierne IL fotball

HANDLINGSPLAN 2012. Vedtatt av årsmøtet i Lierne IL 23.01.12

HVA

HVORLEDES

HVOR

NÅR

HVEM

 

Budsjett 2012. + Handlingsplan 2012

 

Leder lager.

Styret behandler, årsmøte LIL

Årsmøte LIL

23.01.2012

Leder

 

Regnskap 2011

Styret 03.01.12 Årsmøtet 23.01

Årsmøte LIL

23.01.2012

Kasserer/revisor

 

 

Påmelding 6.divisjon

Sjekke interesse

 

16.03.2012

Styret

 

Delkurs 4, Trener I-kurset

20 timers kurs.

13 deltagere

Liernehallen

21.-22.01.12

Utd.kontakt + Arnstein Holmvik

 

Oppnevne junior-komite + trimgruppe

Styremøte

 

01.02.2012

Styret Lierne fotball

 

Påmelding aldersbestemte lag

Spillemøte 09.01.12

Liernehallen

6.januar 2012

6.februar -12

Leder

 

Info. Li-Nytt

Takkeannonse

 

08.12.2011

Leder

 

Innkjøp utstyr

Etter behov

 

 

Leder anviser

 

Sportsplan

Styret vedtar

Tr.koordinator følger opp

 

Februar 2012

Hele 2012

Leder

Trenerkoordinator

 

Oppnevne

Trenerkoordinator

Juniorkom.

 

Februar 2012

Leder jr.komiteen

 

Søke tilskudd

Fjellstyrefond,

NTE, Statoil m.f

På nett

Når frister

Leder/alle

 

Skaffe trenere, lagledere, oppmenn

Forespørsler

 

23.01.2012

Juniorkomiteen

 

Kippermocupen

22.-24.juni, Mosjøen

Kartlegging +

Spillermøter

Skola

April

Leder.

Egne lagledere

 

Storsjøcupen

2. -7.juli,

Østersund

Kartlegging + Spillermøter

Skola

Februar

Leder

Egne lagledere

 

 

 

Klubbdommerkurs

14.mai + Gr.lir Sørli 19.05.12

Skola

 

Leder +

Tore Grong

 

Delkurs 1, Trener 1. Akt.lederkurset

16 timers kurs

R-G-S-N ?

En mandag hver 14.dag

Utd.kontakt, + ?

 

Spiller- og foreldremøter

Avklare forvent-ninger og rutiner

 

09.01.12

April +Juni

Leder

 

Lagledermøter med fotballkretsen

Ledere og trenere

Grong

Mai

Leder Jr.komiteen

 

Rollefordeling lagleder-oppmann

Skriv

Til berørte

April

Leder Jr.komiteen

 

Kampvert-rollen

3 vester

De aktuelle

April

Leder Jr.komiteen

 

Dommerkontakt

 

Banesjef

Oppnevne og følge opp

Fortløpende

 

Oppmenn

 

Terje Homo + Tor Kværnan

 

 

 

 

Ferdighetsmerker

Vår og høst

Hegglund, Sørli, Gädd

Juni + sept

Jr.komiteen

 

HVA

HVORLEDES

HVOR

NÅR

HVEM

 

Fair-play

Kontrakt mellom Lierne fotball og hver spiller/foresatt.

Foreldrevett-regler

 

April/mai

Lagleder/trener. Koordinert gjennom juniorkomiteen

 

Idrettsskadekurs

Teori og praksis. For lagleder og oppmenn

Liernehallen

April -11

Turid S.G + utdanningskontakt

 

Rekrutterings-dommerkurs

Teori og Praksis

Teori

Praksis

?

Våren 2012

Dommerkontakt

 

Dugnader

Ordensvakt m.m

Sørli, Nordli

17.07.12 ?

27.08.12 + +

Ledere i h.h.v. jr. og seniorkomiteen

 

Arrangere kamper i kretsserien:

 

Tidspunkt, annonsering, kampsponsor m.m

 

Fortløpende

Oppmenn

 

Legge hjemme-kamper til Gäddede, evt. Sørli

 

Sørli

Gäddede

Alle lag med en kamp på Gäddede

Leder + oppmenn

 

Kjøreliste, draktvask m.m.

Liste

 

April

Lagledere/oppmenn

 

Oppdatere hjemmesidene

Nyheter, kampresultat

 

Fortløpende

Leder og trenerass.

 

Norway Cup 28.07.12 -04.08.12, Oslo

Kartlegging + foreldreint.

 

Februar 2012

Leder

Egne lagledere

 

Basistrening

3 mnd

Liernehallen

Jan-mars-12

Leder

 

Ledere til Grense-lirlag Nordli/Sørli

Rekruttering

Nordli og Sørli

01.02.2012

Juniorkomiteen

 

Keepertrenings-kveld

Per Olav Glømmen

Hegglund

07.06.2012

Leder

 

Bend-it-cup,

5 lag

Egge

05.10.2012

Leder jr.komiteen

 

Sesongavslutning

Stormøte

Lierne Samf.hus

Ultimo okt-12

Styret i samarbeide med LIL friidrett

 

Ledermøte for kretsen, Namdal

 

Namsos

02.02.12

Primo nov-12

Leder og nestleder

 

TINE fotballskole

 

Hegglund

18.-20.juni-12

Leder + egne instruktører

 

Grenseliret i fotball

 

 

12.05, 09.06, 18.08, 01.09

FFF/RIF/LIL + Føllinge ?

 

Baker, kaffe- og selgerliste kamper på Hegglund

 

 

April

Kiosksjef

 

Grendeserie i fotball

 

Hegglund, Sørli, Gädd.

Sommeren

Trimgruppa

 

 

Julecup i fotball

 

Liernehallen

2.juledag

Trimgruppa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajourført pr. 28.04.12