SPILLER, FORELDRE & TRENERMØTE INN FOR FOTBALLSESONGEN 2020

Det kalles hermed inn til et spiller-, foreldre- og trener møte onsdag den 11. desember kl. 18.00. Plass: foajéen – Liernehallen.
Vi går igjennom inndeling av lag, setter opp trenere og oppmenn for lagene. Vi tar opp hva som forventes av både spillere, foresatte og trenere på treninger, kamper og cuper. Det er per dags dato noen trenere som mangler for å kunne melde på alle lag i seriespill. Dette må være på plass i løpet av møtet.
Vi tar en status for påmelding Storsjöcup og kartlegging av Kippermocup.
Møtet avsluttes med at hvert lag deles opp for å gjennomgå litt inn for sesong før vi avslutter kvelden. Der vi blant annet ser på mulighet for oppstart av treninger.
Dette er et møte som jeg håper at dere prioriterer ettersom det vil være viktig for å kunne melde på lag til kommende sesong. Forfall meldes til undertegnede.
Vel møtt!
Leder for fotball, Lierne IL
Christina Madelene Odelberg
mob: 48292987