Høring – Retningslinjer for ulike roller i Lierne IL

Lierne idrettslag har som mål å utarbeide forventninger og retningslinjer for både ledere/trenere, utøvere og foreldre. For trenere og foreldre omhandler dette i hovedsak hvordan vi ønsker at voksenrollen skal utføres sammen med våre barn og unge. For utøverne omhandler retningslinjene i hovedsak om respekt og fair play. Det er også et mål om at retningslinjene skal samsvare med kommunens forebyggende plan for barn og unge.

Idrettslaget ønsker gjerne innspill på våre retningslinjer, og legger derfor ut dem på høring blant våre medlemmer. Retningslinjene skal vedtas i styret senere i høst. Lierne IL kommer til å invitere til temakveld senere i høst i forbindelse med at retningslinjene skal iverksettes i våre aktiviteter.

Innspill kan sendes til idrettslagets e-postadresse: [email protected] med frist 10. oktober. Høringsinnspill kan gis både av individuelle personer og grupper.

 

Lierne den 10. septemberretningslinjer-utovere2retningslinjer-trenereretningslinjer-foreldre                      / Styret i Lierne IL