Fotballtreninger fra februar 2015

         Treninger i Liernehallen:  (suppleres etter hvert)

Basistrening:                   Torsdager kl 18oo fra 8.januar,  Liernehallen (når det ikke er Karusellrenn)       ENO

Voksentrim, 15 – 89 år:  Torsdager kl 20oo-213oLiernehallen   Morten, Karl Audun, Nils Vidar m.fl.

G 16:                                  Søndager kl 19oo, Liernehallen   Peter + Karl Olav og Jan Ove

G 14:                                  Søndager kl 173o, Liernehallen    Ørjan + Frank

J 14:                                   Søndager kl 173o, Liernehallen    Nils Vidar + Inger

G 13:                                  Partallsuker: onsdager kl 1815fra 5,feb,  Liernehallen      Turid + Tord

Oddetallsuker: Søndager kl 18oo fra 15.feb, Sørlihallen      Tord + Kai Arne

G 12:                                   ENO

J 12:                                    ENO