Årsmøte Lierne idrettslag

Årsmøte for Lierne idrettslag gjennomføres onsdag 11. februar kl 19:00 på Lisssalen, Kommunehuset.

I tillegg til ordinær konstituering av møtet skal årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett for hovedlaget, Lierne Fotball,  Lierne friidrett, samt barn og trimgruppa behandles.

Det skal foretas valg i alle gruppene.