Lierne Idrettslags innsatspris for 2013 til Karl Audun Fagerli

I forbindelse med Lierne Idrettslags årsmøte overrakte styreleder Siw-Ellinor Aagård lagets innsatspris for 2013 til Karl Audun Fagerli.

Innsatsprisen-for-2013Karl Audun har gjennom en årrekke vært en drivende kraft i laget.  Lierne Idrettslag har i dag ca. 400 medlemmer, og det er svært stor aktivitet både i breddeidretten og i toppidretten.  Mye av æren for dette må Karl Audun få, sa styrelederen under overrekkelsen.

Hun trakk spesielt frem Karl Auduns innsats for fotballen, og hans utrettelige arbeid på anleggssiden. Byggingen av Sørlihallen, Liernehallen og Lierne Idretts- og Fritidspark, som skal åpnes i mai 2014, er strålende eksempler på Karl Auduns uegennyttige innsats.

 Lierne Idrettslags innsatspris består av en vandrepokal og et bilde av liernekunstneren Marléne Solberg som vinneren får til odel og eie.