VIL DU BRUKE VÅRE SKILØYPER I VINTER?????

Vår gamle snøskuter synger på siste verset, skal vi fortsatt kunne få kjørt skiløyper, både på Kvelifjellet og i lysløypa, er vi nødt til å skaffe oss en ny snøskuter og ny sporlegger.  Dette koster og vi går derfor ut med en oppfordring til alle som benytter seg av tilbudet om å være med å gi noen kroner til dette.

Innbetaling gjøres til kontonummer: 4448 12 23072. Innbetalingen merkes «Snøskuter»

Store og små beløp tas imot med takk!!!!