Utvidet styremøte 14. november

 

lierne_il_natur_logoI henhold til vedtak i utvidet styremøte den 24. oktober 2013 innkalles det til utvidet styremøte i Lierne IL

torsdag 14. november 2013 kl. 18.00

på møterommet bak scenen på samfunnshuset i Nordli

 

Til behandling foreligger følgende saker:

 

            Sak U34/13.  Godkjenning av innkalling og sakliste

            Sak U35/13.  Godkjenning av protokoll fra utvidet styremøte 2013.10.24.

            Sak U36/13.  Orientering om salget av Hegglund fotballområde.

            Sak U37/13.  Sørli Idrettsområde (utsatt sak fra 2013.10.24.)  Se tre skisser nedenfor.

            Sak U38/13.  Toppturer i 2014 – status.

            Sak U39/13.  Hjemmesidene (jfr. protokoll under sak U27/13 fra møtet 2013.10.24.).

            Sak U40/13.  Lysløype og sprintløype ved Lierne Idretts- og Fritidspark. (jfr. protokoll under sak U28/13 fra møtet 2013.10.24.).

            Sak U41/13.  Spilemidler til idrettsutstyr (jfr. protokoll under sak U30/13 fra møtet 2013.10.24.).

            Sak U42/13.  Andre saker.