Styremøte i Lierne IL fotball 25.02.13

Vedlagt følger referat fra styremøte i Lierne IL fotball 25.02.13.

Styremøte i Lierne Fotball 25.02.13

Tilstede: Ørjan Sundvik, Frank Gjertsås, Karl Audun Fagerli, Edith Valfridsson og Inger Karine Aagård. Patrik Lundgren under sak 4

Start kl 1900.

Sak 1. Konstituering av styret

Styret i Lierne fotball 2013

Leder: Karl Audun Fagerli

Nestleder: Edith Bruvoll Valfridsson

Sekretær: Ørjan Sundvik

Leder Juniorkomiteen: Inger Karine Aagård

Materialforvalter: Frank Gjertsås

 

Sak 2. Oppnevnesle av juniorkomite

Juniorkomiteen i Lierne fotball for 2013:

Inger Karine Aagård (leder)

Kristel Stuenes

Sven Jørgen Devik

Lena Bratlandsmo

 

Sak 3. oppnevnelse av trimkomiteen

Vedtak: Trimkomiten legges på vent til det er interesse igjen til å ta opp komiteen. Patrik gis fullmakt til å legge ned fotballtrimmen i hallen. Trimkomiteen avvikles fra 1 mars eller 1 april.

 

Sak 4. Gjennomgang av av revidert klubbhåndbok

Ingen gjennomgang av klubbhåndboken p.g.a. at møtet i juniorkomiteen var utsatt. Gjennomgås grundig i juniorkomiteene f.k. møte.

Sak 5. Oppmenn/trenere sesongen 2013

Oppmenn

G 16 har en oppmann på to lag Doris Sundvik med en assisterende oppmenn på hvert lag.

G 12 Turid Solum Gjertsås og Jon Pederesen

J 12 og j 13 Edith Valfridsson, med en ass. Oppmann på hvert lag i tillegg.

G 13 Lillian Bergli

Trenere/lagledere:

G 12 Frank Gjertsås, Ørjan Sundvik, Arnt Olav Gåsbakk og Jan Morten Estil

J 12/ J 13 : Grete Bruce, Jampe Albertsson, Inger Karine Aagård. Niklas Valfridsson

G 13 Jan Ove Gjertsås, Karl Olav Skogen, Peter Åberg,

G 16 Morten Elvseth, Nils Vidar Brattlandsmo, Jampe Albertsson., Bjørn Gunnar Devik, Karl Audun Fagerli

I etterkant har vi fått melding om at det er 12 lag i 2.divisjon og 10 lag i 3.div i klasse G 16.

 

Sak 6 oppnevning av hovedledere Storsjøcup/cippermocup

Vedtatt:

Edith hovedleder Kippermocup

Karl Audun hovedleder Storsjøcupen

 

Sak 7 Gjennomgang av handlingsplan2013

Styret gikk gjennom status på handlingsplan.

 

Sak 8 Kunstgressbane prosjektet

Anbud på prosjektering sendt ut, Trønderplan har fått prosjekteringen.

Kommunestyret har oppnevt byggekomite, med Karl Audun som leder, Patrik sekretær og Madde som medlem. I tillegg har Lierne IL oppnevnt Reidar Rødli og Tore Solstad.

Anbud sendes ut medio mars bestående av fire delprosjekt, anbud frist 15 april. Plan- og byggekomiteen innstiller ultimo april.

Behandles i kommunestyret 7 mai. Byggeperiode juni, juli august.

 

Sak 9 Eventuelt

Godtgjørelse for dommeroppgjør.

Vedtak: Lierne Fotball betaler 350 kr pr kamp for dømming av kamper til klubbdommere.

Satsen reduseres hvis ikke antrekk o.l. er korrekt.

 

Ørjan Sundvik

Sekretær