Foreldremøte foran Storsjøcupen 19.juni

Tirsdag 19.juni 2012 kl 19oo avholdes det et informasjons-/foreldremøte foran Storsjøcupen 2012. Møtet holdes utendørs på Hegglund i forbindelse med TINE fotballskole samme kveld, og starter kl 19oo (7)

Foreldremøtet er spesielt viktig for de som har med spillere for første gang. Info.skriv sendes ut til de som ikke har anledning til å møte.