Ferdighetsmerkeprøvene er ferdige

Ferdighetsmerkeprøver på Hegglund:

Tre kvelder: 1 sølv, 4 bronse, 2 røde og 3 blå merker