Oppmannsrollen

Alle kretsserielag i Lierne fotball skal ha oppnevnt en oppmann. Det er utformet en egen instruks som definerer oppgaver og ansvar til oppmann.

Instruks for oppmann – 2017

Daniel har scoret mål