Dugnadsaktiviteter 2017 – Lierne IL

Det er stor aktivitet i Lierne IL, noe som betyr behov for inntektsbringende dugnadsoppdrag. I Lierne IL organiseres de største dugnadsoppdragene gjennom hovedlaget, som kanaliserer ut midlene til de ulike aktivitetene.

I 2017 har vi følgende større dugnadsoppdrag som er avklart per 1. juni:

  • Søppelplukking Sandvika—grensen (uke 22-24)              16 stk
  • Byggvask helsetunet (19.-20. juni)                                       Ca. 20 stk
  • Vaffelsalg Li-Martnan (29. juli)                                            Ca 20. stk
  • Festvakt Pe-Torsa (24. august)                                             12 stk
  • Festvakt Lierne samfunnshus (16. september)                  Ca. 20 stk
  • Dopapir-salg (fortløpende)                                                     Ca. 20 stk

Det kan bli ytterligere noen større oppdrag, men disse er ikke avtalt enda.

Samlet sett gir disse oppdragene en samlet inntekt på inntil kr. kr. 150.000,-, hvilket betyr viktige bidrag til klubbkassen.

Styret i Lierne IL har i år valgt å prøve med en fordeling på dugnadsoppdragene, slik at vi får fordelt disse blant de fleste av våre medlemmer, hovedsakelig aktive familier/utøvere, men også øvrige medlemmer. I fjor ble oppdragene delt ut til enkeltlag/enkeltgrupper, men da ble det enkelte personer som ble plukket ut til i stort sett alle oppdrag. Med årets løsning håper vi å få fordelt arbeidet mer, slik at enkeltpersoner blir satt opp på 1, maksimalt 2, oppdrag.

Søppelplukkinga er nesten ferdigstilt, og byggevasken skal bli gjennomført i uke 25. De som er satt opp for å bidra med byggevasken blir kontaktet tirsdag den 13. juni per SMS/Messenger.

Det blir oppnevnt en hovedansvarlig til hvert dugnadsoppdrag. Vi ber om at de som er plukket ut til dugnadsoppdrag i størst mulig grad prøver å finne en erstatter. Hvis dette IKKE er mulig så tar dere kontakt med Merete Gjertsås/Patrik Lundgren, så får vi finne erstattere.

Vi håper at alle som er satt opp på dugnad er villige til å bidra. Vi er klar over at det er mange som bidrar på forskjellige måter utover disse dugnadene, men vi er i tillegg til alle de bidragene nødt til å få inntekter. Lierne IL er en dugnadsorganisasjon hvor vi prøver å tilby de aktivitetene vi har med så lave egenandeler som mulig, og da er alle inntekter nødvendige.

Undergruppene tar på seg enkelte dugnadsoppdrag innenfor sine aktiviteter. Dette organiseres direkte gjennom dem.

Søppelplukking (gjennomført uke 22-24):

Hovedansvarlig: Patrik Lundgren

Even Kvemo

Rolf Ole Opsal

Morten Elvseth

Terje Homo

Kari Bruce

Lena Bratlandsmo

Anders Gåsbakk

John Olav Westgård

Trygve Bruvoll

Edith Bruvoll Valfridsson

Peter Åberg

Ove Sandvik

Jens Martin Ness

Jonny Brissach

Svein Gjertsås

Patrik Lundgren

 

Dugnadsliste vasking av Lierne helsetun

 

Oppmøte kl. 18.00. Avslutter ca. kl. 21.00

Hovedansvarlig: Aina Risvik (Berit Ness reserve)

 

Mandag 19. juni: Tirsdag 20. Juni:

Nora Lerfald

Dagfrid Lerfald

Vicky Hanssen

Unni Tangen

Ann Bengtsson

Bente Bruvoll

Grethe Bruce

Linda Eriksson

Gidey Arregay

Heidi Ringstad

Siv Persson

 

Ansvarlig kaffekoking: Merete Gjertsås

 

Siri Merethe Aamo

Kine Gjertsås

Ingeborg Gåsbakk

Sivert Gjertsås

Silje Holand

Kristin Myhrvold

Anne Berit Sundvik

Kristoffer Kvemo

Per Ove Blomdal

Synnøve Gjertsås

Anton Elvseth

 

Ansvarlig kaffekoking: Turid Gjertsås

 

 

 

Vi setter opp de øvrige dugnadsoppdragene og kompletterer dette brevet i løpet av uke 24-25.

På forhånd en stor takk for hjelpen!!

/Patrik Lundgren, leder Lierne IL             /Merete Gjertsås, nestleder Lierne IL